Certyfikat ISO 9001:2008  
     
 
Products
Industrial Fencing
Residential Fencing
Sport Ground and Sports
Areas Fencing
Electric Gate Kits,
Swing Barriers
Garage Doors
Industrial Area
Doors & Gates
Steel Structures
Structures for
Waste Containers
Pens
Banisters and Handrails
Buffers
Powder Paint Shop
Paint Shop Offer
Technology
Window Systems
PVC windows
Investment Support
Investment Service Centre
Realizations
Realizations Gallery
Customer Portfolio
Contact information
About Us
Certificates
Cooperation
Contact
gif

Lakiernia proszkowa

technologia lakierowania


Lakierowanie proszkowe przebiega w trzech etapach:

Etap I - mycie
Pierwszym etapem procesu lakierowania proszkowego jest mycie elementów przeznaczonych do lakierowania w specjalnej komorze.

Etap II - malowanie
Technologia malowania farbami proszkowymi, polega na nakładaniu farby proszkowej na powłokę metalową techniką natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego.

Farbę proszkową nanosi się bezpośrednio na powierzchnię bez stosowania farb podkładowych. Ma ona średnią granulację rzędu 10 do100 µm. Podawanie farby jest wspomagane sprężonym powietrzem, które dodatkowo wykorzystuje się do fluidyzacji proszku.

Fluidyzacja proszku to proces, w którym materiał sypki nabiera cech materiałów ciekłych, gdzie zawiesina proszku w powietrzu staje się mieszaniną łatwą do przesyłania w instalacjach pneumatycznych. Proszek stosowany do napylania posiada własności dielektryczne. Oznacza to, że cząstki farby łatwo magazynują ładunki elektryczne i mogą być ich nośnikami.
Z tego powodu elementy malowane muszą przewodzić ładunki elektryczne (wystarczy powierzchniowo).

Naładowane cząsteczki farby przywierają równomiernie do powierzchni pokrywanego przedmiotu. Dzięki temu powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie bez zacieków i zmarszczeń.

Etap III - wypalanie
Farba jest utwardzana w piecu o wysokiej temperaturze
(około 200 °C). Po tym etapie procesu otrzymujemy bardzo trwałe równomiernie polakierowane elementy.

maksymalne wymiary
materiałów do lakierowania

- 10m długości
- 2,5m wysokość
- 1,5m szerokość


Zobacz ofertę lakierni firmy Bedo więcej...
 

   
 Bedo Technology - Copyright © 2005 - 2013                     Offer  I  News  I  Realizations  I  About Us  I  Contact