en pl de no se

Dotacje UE

1. Promocja marki BEDO TECHNOLOGY na rynkach zagranicznych

 

Głównym celem projektu jest promocja marki BEDO TECHNOLOGY na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji branży budowy i wykańczania budowli. Przedmiotem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa SEBASTIAN BEDNAREK P.P.H.U. BEDO TECHNOLOGY w zakresie promocji marki na rynkach zagranicznych poprzez udział Wnioskodawcy w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli. W ramach projektu Wnioskodawca skorzysta z usługi doradczej w zakresie wejścia na rynki zagraniczne i zorganizuje indywidualną misję gospodarczą (Norwegia).

 

Wnioskodawca weźmie ponadto udział jako wystawca w ramach 4 targów branżowych:

 

  • BYGG REIS DEG / Norwegia
  • BATIMAT / Francja
  • BAU / Niemcy
  • BUDMA / Polska
  • Planowane efekty:

 

Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

 

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
     

Wartość projektu:

 

Wydatki ogółem: 450 000, 00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 450 000, 00 PLN

Dofinansowanie: 337 500, 00 PLN

 

2. P.P.H.U. BEDO TECHNOLOGY SEBASTIAN BEDNAREK  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej szansą na rozwój firmy BEDO

 

Cele projektu: 

 

W ramach projektu Beneficjent zakupi urządzenia dzięki, którym możliwe będzie wdrożenie

innowacji procesowej, a dzięki temu - innowacji produktowej. Wdrożenie innowacyjnej wycinarki

laserowej wraz z prasą krawędziową i spawarką oraz specjalistycznego oprogramowania umożliwi

znaczne przyspieszenie procesu produkcji oraz zwiększenie dokładności i precyzji w odniesieniu do

wycinanych elementów. Poszerzenie parku maszynowego o planowane do zakupu urządzenia i

oprogramowanie pozwoli na poszerzenie oferty wnioskodawcy o innowacyjny produkt - zadaszenia

rowerowe wyposażone w panele słoneczne umożliwiające ładowanie zaparkowanych rowerów.

Wybrana do realizacji projektu technologia jest technologią optymalną pod względem efektywności (skrócenie czasu produkcji, wysoka precyzja wykonywania detali) oraz opłacalności ekonomicznej.

Projekt realizowany będzie w siedzibie Beneficjenta zlokalizowanej w Świdnicy przy ulicy

Metalowców 8.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych:

-wycinarki laserowej

-prasy krawędziowej

-spawarki

-licencji oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego

- komputera - 2 szt.

W wyniku realizacji Wnioskowanego projektu w oparciu o zakupioną infrastrukturę i wnip utworzony zostanie ponadto w Firmie Wnioskodawcy dział B+R, dzięki czemu poza wdrożeniem innowacyjnych stacji ładowania rowerów elektrycznych możliwe będzie opracowywanie innowacyjnych, autorskich rozwiązań.

 

Wartość całkowita projektu:  1 358 002,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  420 000,00 PLN