en pl de no se

Dotacje UE

Głównym celem projektu jest promocja marki BEDO TECHNOLOGY na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji branży budowy i wykańczania budowli. Przedmiotem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa SEBASTIAN BEDNAREK P.P.H.U. BEDO TECHNOLOGY w zakresie promocji marki na rynkach zagranicznych poprzez udział Wnioskodawcy w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli. W ramach projektu Wnioskodawca skorzysta z usługi doradczej w zakresie wejścia na rynki zagraniczne i zorganizuje indywidualną misję gospodarczą (Norwegia).

 

Wnioskodawca weźmie ponadto udział jako wystawca w ramach 4 targów branżowych:

 

  • BYGG REIS DEG / Norwegia
  • BATIMAT / Francja
  • BAU / Niemcy
  • BUDMA / Polska
  • Planowane efekty:

 

Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

 

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
     

Wartość projektu:

 

Wydatki ogółem: 450 000, 00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 450 000, 00 PLN

Dofinansowanie: 337 500, 00 PLN