en pl de no se

Śrutowanie

b76993a0a6a72223a57acd5a08ebaeca

Obróbka strumieniowo-ścierna jest najlepszą spośród metod przygotowania powierzchni, wliczając wysoką wydajność.

Umożliwia uzyskanie powierzchni o najwyższych parametrach czystości, przed nałożeniem kolejnych powłok ochronnych.
Właściwe przygotowanie powierzchni podłoża stalowego ma zasadniczy wpływ na jakoœć i trwałość powłoki ochronnej, a więc na skuteczną ochronę antykorozyjną.

Ważną zaletą tej metody jest możliwość kształtowania chropowatoœci profilu.

 

maksymalne wymiary
materiałów do śrutowania

- 7 m długości
- 3 m wysokość
- 4 m szerokość